DEMANA PRESSUPOST
CATALÀ  |  CASTELLANO
Oficines: Botiga/magatzem: Botiga/magatzem:
CALONGE (Girona)
C/Mn. Cinto Verdaguer, 21, local 1.
       Tel. 972 661 697
BARCELONA
Via Trajana, 54-56, Nau 36
       Tel. 93 305 64 68
MATARÓ
C/Camí del Mig, 79-81. Mataró.
       Tel. 651 566 743
DEMANA PRESSUPOST
Qui som / On som
Màquines Vending
Vinils màquines vending
Tractament d'aigua
Màquines hotels (dispensing i OCS)
Fonts d'aigua
Màquines Domèstiques
SAT oficial
Transport maquinària
Sistemes de pagament
Recanvis (originals)
Producte (consumibles)
  Avís legal
En compliment de la legislació vigent, Només vending, S.L. , amb NIF B17683236  (en endavant “l'empresa”) domiciliada a C/Mossèn Cinto Verdaguer, 21, local 1 - Apartat de Correu 313 Calonge (Girona), e-mail info@nomesvending.com fa pública la normativa d’ús de la present web i formula els següents advertiments legals.

Ús: en aquesta web utilitzem cookies pròpies i de tercers per tal d’avaluar-ne l’activitat general. La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts que ofereix la web, i en conseqüència abstenir-se de realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries als interessos públics o de tercers.

Continguts: les dades i continguts de la web són posats a disposició de la persona usuària com a informació general acceptant que poden contenir errors o no estar degudament actualitzats tot i la voluntat d’eficiència en l’esmena. Els enllaços de les webs externes tenen caràcter merament informatiu i per tant aquesta institució no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte els seus continguts. L'empresa es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web sense previ avís i sense assumir per aquest cas cap responsabilitat.

Drets de propietat intel·lectual o industrial: tots els elements inclosos en la web, sense caràcter limitatiu, codis, fonts, bases de dades, disseny imatges fotografies gràfics, aplicatius, logotips, marques, són propietat del Centre o dels seus titulars legítims i es troben protegits per normes nacionals i internacionals de propietat que han autoritzat el seu ús. En conseqüència no poden ser copiats ni distribuïts sense permís.

- Protecció de dades: de conformitat amb l’establert al nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD) de 25 de maig de 2018, es fa constar expressament el següent:

Les dades de caràcter personal sol·licitades per la web seran incorporades en els corresponents fitxers informatitzats, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides de conformitat amb l’establert al nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD) de 25 de maig de 2018. Per tant l’usuari accepta expressament que seran emmagatzemades i tractades d’acord amb la finalitat per la què són demanades, així com enviar-li comunicacions informatives o comercials. Tanmateix l’usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@nomesvending.com

Indicacions sobre aspectes tècnics: L'empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o falles en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet ni tampoc dels danys que puguin ser causats a terceres persones per accions de terceres persones que no estiguin sota el nostre control. Tampoc n’assumeix cap per dificultats d’accés, interrupcions, desconnexions, virus o qualsevol altre problema no imputable a l'empresa.
 
Només Vending , Vending, dispensing, Horeca, OCS, SAT, servei tècnic i recanvis
Avís legal - www.nomesvending.com - info@nomesvending.com

[Web creada per Duma Interactiva]